Tradycyjne domki kaszubskie

Tradycyjne domki kaszubskie Kaszuby są bardzo ciekawym miejscem gdzie możemy zetknąć się z żywą kulturą, oraz tradycją regionalną. Kaszuby to przede wszystkim mili ludzie, którzy tam mieszkają i pielęgnują tradycje, widać to w zasadzie na każdym kroku chociażby patrząc na tutejsze budownictwo. Po dziś dzień zachowało się wiele domostw które pochodzą jeszcze z dawnych czasów. Tradycyjne domki kaszubskie są bardzo charakterystyczne, w podstawie najczęściej miały prostokąt oraz pokrycie wykonane z dwu spadowego dachu. Każda budowla była do siebie zbliżona, podobieństwa widać nawet we wnętrzu, centralnym punktem domostwa była kuchnia ze spiżarnią. To tutaj toczyło się życie rodzinne, wokół kuchni organizowane były wydzielone miejsca do spania. Mieszkańcy domu zajmowali tak naprawdę tylko połowę budynku, ponieważ w drugiej jego części znajdowały się zwierzęta gospodarskie. Początkowo wszystkie domy budowane były na bazie drewna, ponieważ tylko ono było dostępne z czasem materiał ten zamieniono na zaprawę i kamień. Tradycyjne domki na Kaszubach cechowały się też prostotą, wynikało to z ubogiej wiedzy konstrukcyjnej, oraz niedostępności budulca, dopiero za sprawa Prus Polacy rozwinęli swoje umiejętności konstrukcyjne.